Tilsette

Tilsette i Metre as er:

Leif Egil Kalstad,                       Dagleg leiar
Mobil.99627797                        E-post: leif.egil.kalstad@metre.no

Ole Martin Bakken                   Bygg / oppdragsansvarleg
Mobil  92606811   E-post:        ole.martin.bakken@metre.no

John Rolf Bjørnevåg                 Tømrer

John Arne Fuglesteg Bolstad    Tømrer

Robert Bolstad                          Alt muleg

Org.nr. 985 769 966

Timeliste